משלוחים והובלות חינם בקנייה ב-299 ש"ח

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה

שיפה ועצה עיצוב לבית (שיפה ועצה -אמנות פרקטית בע”מ)
מברכת אותך על רכישתך ממוצריה. אנו בטוחים כי תפיק/י הנאה מרובה מהשימוש במוצר.
להלן תנאי האחריות הניתנים עבור המוצר :

האחריות

החברה מתחייבת לתקן כל פגם ברהיט, או חלק מרהיט, ששווק על ידה ואשר נובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור. החברה תחליף ו/או תתקן את החלק שתיקונו ו/או החלפתו נדרשת, לפי הצורך, כפי שתקבע החברה ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים, בכפוף לתנאי האחריות שלהלן.

תקופת האחריות

תקופת האחריות לכלל המוצרים היא לשנה אחת בלבד (12 חודשים)

התקופה נספרת החל ממועד אספקת המוצרים ללקוח
האחריות תינתן למי ששמו וכתובתו מצוינים בתעודת המשלוח ו\או בחשבונית המס או ההזמנה .

זכויות אישיות

הזכויות בתעודה זו הן אישיות ולא ניתנות להעברה לצד ג’ או לכל גורם אחר 

תנאי האחריות

בעת קבלת המוצר, קיבל הלקוח\ה חשבונית מס או שקיבל הזמנה אוטומטית במייל בביצוע ההזמנה ובבוא הלקוח/ה להפעיל תעודת אחריות זו עליו / עליה להציג  את חשבונית המס המקורית.

אחריות החברה תהיה בתוקף לשימוש ביתי בלבד במוצרים. החברה לא תהא אחראית כאשר המוצר הוצב במקום מסחרי כמו, מלון, מסעדה לובי בנין וכיו”ב ו/או אם נעשה בו שימוש מסחרי.

האחריות מותנית בכל אלה במצטבר:

*** הובלה והרכבה נעשתה כראוי או שהמוצר הגיע מורכב מראש

*** המוצר נשאר במקום בו הוא הורכב בלבד.

*** השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן

אספקת מוצר או חלק חליפי חדש, תעשה בכפוף להוראות חוק המכר, על הלקוח\ה לבדוק את המוצר עם קבלתו ולדווח על כל פגם במוצר (ככל וקיים).

המוצר יתוקן או יוחלף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, חלקו או כולו, במוצר או חלק במצב וגיל דומים. במקרה והמוצר אינו משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה, שלא יפחת בתכונותיו מהמוצר שנרכש. לחברה קיימת הזכות לבחור בין תיקון הרהיט, החלפתו או החלפת חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה של תיקון הרהיט, החברה מתחייבת להשיבו למצבו טרום הקלקול.

למען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתיקון מוצר ו\או החלפתו, לא תחול על החברה כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר. החברה לא תפצה, בכל מקרה על נזק עקיף ו/או על הוצאות נלוות או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

במידה וההובלה והרכבה בוצעו באופן עצמאי ע”י הלקוח (איסוף עצמי) האחריות תינתן מול המרכז הלוגיסטי בלבד (ללא שירות אחריות, בבית הלקוח) ובלבד שמקור הפגם /הליקוי במוצר אינו כתוצאה מהובלת הלקוח/לקוחה את המוצר שאז מובהר כי החברה לא תהא אחראית לכל פגם ו/או ליקוי אשר מקורו כאמור בהובלת המוצר שלא על ידי החברה ו/או מובלים מורשים מטעמה.

שירות לאחר תום תקופת האחריות

בתום השנה הראשונה של האחריות, בכל מקרה של תיקון המחייב ביקור בית של איש שירות ו\או העברת המוצר למפעל יישא הלקוח\ה בעלות ביקור איש השירות וההובלה, בהתאם לתעריפי החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית אך לא חייבת להמשיך לספק שרות ותיקונים בתשלום לאחר תום תקופת האחריות.

סייגים לאחריות
האחריות אינה חלה על פגמים ו/או ליקויים אשר נוצרו ו/או נובעים מ-

*** בלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר

*** כתוצאה מבדלי גוון בצבע כתוצאה מתכונותיו הטבעיות של החומר (עץ, בד). קילופים בצבע, הופעת עיניים, שינוי בטקסטורה או בקעים טבעיים של העץ. האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר.

*** כתוצאה מ: כוח עליון, מים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר, שימוש רשלני במוצר.

הוראות שימוש

כללי

*** יש להרחיק את הרהיטים ממקורות חום ישירים, כגון: שמש ,תנורים, גופי חימום וכו.

*** יש להימנע מטעינת סוללות של מוצרים חשמליים לרבות אופניים / קורקינט חשמלי בקרבת המוצר/ים

*** יש להימנע ולמנוע מגע ממושך של הרהיט עם מים ו\או כל נוזל אחר

*** לצורך ניקוי מאבק יש להשתמש במטלית לחה ולייבש מיד במטלית יבשה

*** יש להימנע מהעמסת משקל חריג על המוצר

מוצרי עץ (שולחנות סלון, פינות אוכל, מזנונים, שידות, קומודות, קונסולות, וכיו”ב)

*** יש להימנע ממגע ישיר של מים עם העץ: התזה של מים על הרהיט, הצטברות שלוליות מים סביב רגלי הרהיטים בעת ו/או לאחר שטיפת הרצפה

*** יש לנגב את רגלי הרהיט במטלית יבשה לאחר סיום שטיפת הרצפה

*** אין להשתמש בחומרי ניקוי העשויים מחומרים ממיסים. חומרים אלה עלולים לפגוע בציפוי המגן שעל הרהיט. הרהיטים מיועדים לשימוש בתוך הבית, אין לחשוף את הרהיטים לשמש

*** יש להקפיד שלא למרוח שמן על העץ, פעולה כזו עלולה להשאיר כתמים

*** שולחנות יש להרים מהרגלים ולא מפלטת השולחן

שלח הודעה
1
צריך עזרה?
שלום,
איך אפשר לעזור?
אני כאן לכל שאלה.
דילוג לתוכן
0